Sao Việt bị tấn công bằng chai nhựa, cà chua khi trình diễn