Fan phát cuồng về cặp đôi nam thần đẹp nhất của Goblin