"Đổ gục" trước dàn soái ca, mĩ nữ lung linh dưới trướng Dương Mịch