Ruler tung teaser mới, fan rụng tim với tạo hình "mặt nạ" của Seung Ho