Trương Thiên Ái

Trương Thiên Ái

Quê quán: Hắc Long Giang
Tiểu sử: Trương Thiên Ái là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô gia nhập ngành giải trí từ năm 2009 và nổi lên vào năm 2015 với vai Trương ồng ồng trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký.

张天爱

 Close