As the Light Goes Out (救火英雄) - Teaser Trailer [VOS...

As the Light Goes Out 救火英雄 2014 Chinese Movie Trai...

As the Light Goes Out Official Trailer (2013)

As the Light Goes Out/救火英雄 Movie Review

Biệt Đội Lính Cứu Hỏa (2014)

115 phút | Hong Kong

Phim lẻ Hành động Tâm lý

Biệt Đội Lính Cứu Hỏa là một bộ phim nhằm tôn vinh nghề cứu hỏa – những “chiến binh chống lửa” vô danh sẵn sàng liều thân mình để giành lấy sự sống cho các nạn nhân.

Đạo diễn: Quách Tử Kiện

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close