movie trailer - 山楂樹之戀 Under The Hawthorn Tree

Under the Hawthorn Tree

Scene from "Under the Hawthorn Tree" by Zhang Yimo...

Chuyện Tình Cây Sơn Trà (2010)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Tình cảm

Tịnh Thu là một cô gái thành phố nhưng vì gia đình bối cảnh phức tạp, cha là địa chủ nên Tịnh Thu rất tự ti. Cô gặp gỡ Lão Tam - con trai tư lệnh quân khu, một chàng trai trọng tình nghĩa, sẵn sàng vì cô làm tất cả mọi thứ, đã đem đến cho Tịnh Thu một sự khích lệ to lớn.

Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu

Gởi đánh giá Tìm phim online

Diễn viên tham gia

 Close