[Phim Trung Quốc] Tiểu Tử Linh Tinh - Đại Náo Kim ...

[Phim Trung Quốc] Tiểu Tử Linh Tinh - Đại Náo Kim ...

[Phim Trung Quốc] Tiểu Tử Linh Tinh - Đại Náo Kim ...

[Phim Trung Quốc] Tiểu Tử Linh Tinh - Đại Náo Kim ...

Đại Náo Kim Các Tự (2001)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hài Kiếm hiệp Tiểu sử

Câu chuyện xảy ra ở đời nhà Minh,khi hoàng đế lâm bệnh nặng và đến thăm Gia Việt Tự. Tại đây ông gặp một tiểu hoà thượng vô cùng ngổ ngáo ham vui nhưng rất thông minh Bất Đổng.

Đạo diễn: Mã Tinh Võ

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close