Danh Nghĩa Nhân Dân (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tâm lý

Một bộ trưởng bị tố cáo nặc danh nhận hối lộ và tổng cục trưởng cục chống tham nhũng của viện kiểm sát Hầu Lượng Bình đảm nhận công việc tra. Tuy nhiên mọi chuyện lại không hề đơn giản khi cả một hệ thống bao che lẫn nhau.

Đạo diễn: Lý Lộ

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close