Divergent - Dị Biệt: Clip: Kate và Shailene nói về...

Divergent - Dị Biệt: Trailer 5

Divergent - Dị Biệt (trích đoạn): Bám chặt vào

Divergent - Dị Biệt (trích đoạn): Nếu tôi muốn làm...

Divergent - Dị Biệt (trích đoạn): Vẻ đẹp trong sự ...

Divergent | Dị Biệt (2014)

100 phút | Mỹ

Phim lẻ Hành động Viễn tưởng

Divergent là tác phẩm đầu tay của nhà văn Mỹ Veronica Roth, câu chuyện lấy bối cảnh thành phố Chicago tương lai theo chủ nghĩa không tưởng.

Đạo diễn: Neil Burger

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close