'He Who Dares' (Ricky Burns) Press Conference - Gl...

Fighting woman in the movie: He who dares - Warnin...

Head-to-heads @ 'He Who Dares' final presser

'He Who Dares' undercard weigh-ins

He Who Dares (2014)

82 phút | Anh

Phim lẻ Hình sự Hành động

Bối cảnh của phim diễn ra tại Luân Đôn, thủ đô của Anh Quốc với sự kiện một nhóm khủng bố đeo mặt nạ bắt cóc một số con tin, trong đó có con gái của ngài Thủ Tướng để làm con bài đưa ra yêu sách

Đạo diễn: Tom Benedict Knight

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close