Lục Trinh Truyền Kỳ [Thuyết Minh] HD | Tập 01/59

Lục Trinh Truyền Kỳ [Thuyết Minh] HD | Tập 02/59

Lục Trinh Truyền Kỳ [Thuyết Minh] HD | Tập 03/59

Lục Trinh Truyền Kỳ [Thuyết Minh] HD | Tập 04/59

Lục Trinh Truyền Kỳ [Thuyết Minh] HD | Tập 05/59

Lục Trinh Truyền Kỳ (2013)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Phim là câu chuyện truyền kỳ của Lục Trinh thời Bắc Tề, vị nữ tể tướng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đạo diễn: Lý Tuệ Châu

Gởi đánh giá Tìm phim online

Diễn viên tham gia

 Close