Ngoan Tây Du (2017)

30 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hoạt hình

Thầy trò Đường Tăng lấy được chân kinh, khi trở về gặp nạn và thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Tôn Ngộ Không nhập vào một học sinh bình thường ở thế kỷ 21. Tôn Ngộ Không tiếp tục sinh tồn ở thể kỉ 21 như thế nào? Chân Kinh đã thất lạc đi đâu?

Đạo diễn:

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close