Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Chiến tranh

Đổng Trác lộng quyền, tàn sát trung thần khiến cho lòng người căm phẫn nhưng không ai giết được bởi vì hắn có Lữ Bố. Điêu Thuyền ôm hận giết cha quyết bày mưu tính kế cùng Tào Tháo để giết Đổng tặc.

Đạo diễn: Phan Lễ Bình

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close