The Walking Dead (Season 7) (2016)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Kinh dị

Thế giới hậu dịch bệnh sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Và giờ không chỉ là Alexandria hay Hilltop nữa, mà còn là The Saviors và cộng đồng mới The Kingdom. Và Rick phải tìm cách để chống lại Negan.

Đạo diễn:

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close