Thích Khách Minh Triều (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Võ thuật

Đại thái giám Ngụy Trung Hiền để cướp được mật hàm ghi lại những chứng cứ phạm tội của mình, đã phái đi 3 nữ thích khách tinh nhuệ là Lăng, Lãnh và Ảnh đại náo giang hồ để tìm lại bức thư.

Đạo diễn: Hà Giai Nam

Gởi đánh giá Tìm phim online

Diễn viên tham gia

 Close