20140104 J2 《醋娘子》拍攝報導

《醋娘子》拍攝花絮 20140104

Ron Ng and Myolie Wu at 《醋娘子》 costume fitting

20131207 J2 《醋娘子》開廠拜神

Thố Nương Tử (2014)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Gia đình Tiểu sử Hài

Tào Thanh và mẹ là Tào Tào Bế Nguyệt đi khắp giang hồ dưới danh nghĩa “y nương” chữa bệnh cứu người, nhưng thật chất là để truy tìm tung tích của người cha Tào Đại Công.

Đạo diễn: Phan Gia Đức

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close