Timing Raven (时间 猎杀者, 2017) sci-fi action trailer ...

Timing Raven (时间 猎杀者, 2017) sci-fi action trailer

Thợ Săn Thời Gian (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hành động

2 thành viên của đội hành động đặc biệt là Thu Mạt và La Lạp, bị thương và bị mất tích. Trong lúc tìm kiếm tung tích La Lạp, họ phát hiện một nhóm người đang thử nghiệm cổ máy điều chỉnh thời gian nhằm biến thời gian thành một món hàng đổi chác, trục lợi.

Đạo diễn: Lưu Gia Lương

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close