Tình Thương Của Mẹ Hổ (2017)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tâm lý

Trà Hướng Thiện - một người phụ nữ vừa giỏi vừa đảm đang việc nhà. Từ nhỏ, Hướng Thiện đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ . Đến khi dạy dỗ con gái, Hướng Thiện áp dụng những gì đã được giáo dục trước đây khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung

Gởi đánh giá Tìm phim online

 Close