"Fast & Furious 7" - bom tấn của nụ cười và nước mắt

04:37 - 01/04/2015    4.277


Phim Việt "Dịu dàng": Đừng trông mặt mà bắt hình dong

11:00 - 31/03/2015    2.838


Flipped - thế giới nhìn từ vòm cây

08:33 - 28/03/2015    1.141


"Home" và thông điệp mạnh mẽ về tình cảm gia đình

10:11 - 26/03/2015    1.435


Dustin Nguyễn khắc họa người đàn ông hà khắc trong "Dịu dàng"

09:55 - 26/03/2015    1.351


Cầu vồng không sắc: Ghi điểm ở chất "đời"

07:33 - 26/03/2015    2.090


Thiếu chút "Dịu Dàng" để trở nên gai góc

17:01 - 25/03/2015    1.148